WAM SIANÓW naczepy cysterny do mleka soków oleju aparatura pomiarowa przyczepy


Wytwórnia Aparatury Mleczarskiej

POLSKA - ZACHODNIOPOMORSKIE
76-004 Sianów
ul. Dworcowa 16
tel.: 48 94 318 52 92
fax: 48 94 318 56 34
tel. mobil.: 48 604 553 776
tel. mobil.: 48 604 553 778

www.wamsianow.pl
sekretariat@wamsianow.pl marketing@wamsianow.pl

WAM SIANÓW naczepy cysterny do mleka soków oleju aparatura pomiarowa przyczepy

Wytwórnia Aparatury Mleczarskiej Spółka z o.o. w Sianowie istnieje od 1995 roku. Od początku działalności specjalizujemy się w produkcji urządzeń ze stali kwasoodpornej dla przemysłu mleczarskiego, zakładów przetwórstwa spożywczego, firm transportowych. Z usług Wytwórni korzystają także przedstawiciele przemysłu spirytusowego, browarniczego, branży paliwowej, tłuszczowej, jak również koncerny naftowe, zakłady wodociągów i kanalizacji oraz urzędy miar.

Produkujemy:
• cysterny - naczepy do transportu towarów niebezpiecznych klas 3-9 wg ADR;
• zbiorniki bezciśnieniowe i zbiorniki niskociśnieniowe do materiałów trujących lub żrących oraz do materiałów ciekłych zapalnych;
• cysterny do transportu i odbioru środków spożywczych (mleka) o dowolnej pojemności montowane na wszystkich typach nowych
   i używanych podwozi samochodów ciężarowych i przyczep;
• aparaturę kontrolno - pomiarową do bezpośredniego odbioru mleka;
• cysterny - naczepy o dowolnej pojemności przeznaczone do przewozu płynnych środków spożywczych oraz AdBlue,
   montowane na nowoczesnych podwoziach - ramach lub w wykonaniu samonośnym typu "butelka";
• zbiorniki procesowe (z izolacją lub bez) oraz zbiorniki magazynowe (tzw. tankosilosy) o dowolnej pojemności;
• kolby metalowe II rzędu przeznaczone do sprawdzania instalacji pomiarowych do mleka, paliw silnikowych metodą objętościową;
• zestawy przewoźne kolb z instalacją napełniania odgórnego lub oddolnego, z możliwością wykonania z certyfikatem ATEX;
• schładzalniki do mleka;
• pompy samozasysające do płynów spożywczych;
• mieszadła różnego typu.

Świadczymy usługi w zakresie:
• spawania i obróbki stali kwasoodpornych oraz aluminium;
• wzorcowania kolb (posiadamy własne laboratorium).

Wykonujemy izolacje termiczne istniejących zbiorników i cystern. Realizujemy również zamówienia nietypowe dostosowane do potrzeb Klienta uwzględniając specyfikę zakładu.

WAM Sianów jest firmą z ugruntowaną pozycją na rynku krajowym i zagranicznym.

          
 

Cysterny - naczepy do transportu towarów niebezpiecznych klas 3-9 wg ADR

Cysterny - naczepy o pojemności ok. 30.000 l przeznaczone do transportu mas niebezpiecznych wg ADR w wykonaniu samonośnym lub ramowym. Charakterystyka: wykonane w całości ze stali kwasoodpornej, rama oraz elementy nośne wykonane ze stali ocynkowanej lub kwasoodpornej, powierzchnia zewnętrzna typu "lustro" lub mazerowana, kształt okrągły, izolacja na całej powierzchni, wewnątrz zbiornika ściany falochronowe. Instalacja elektryczna naczepy wykonana zgodnie z ustawą ADR. Wyposażenie dodatkowe cysterny zgodne z wymogami ADR/RID.

   
WAM SIANÓW naczepy cysterny do mleka soków oleju aparatura pomiarowa przyczepy

Autocysterny
Cysterny do transportu i odbioru płynnych środków spożywczych (mleka) o dowolnej pojemności, montowane na wszystkich typach nowych i używanych podwozi samochodów ciężarowych i przyczep.
Cysterny wykonane są w całości ze stali kwasoodpornej, powierzchnia zewnętrzna mazerowana, kształt kuferkowy, eliptyczny lub okrągły, izolowane na całej powierzchni, dowolna ilość i pojemność komór, instalacja mycia komór w systemie CIP, możliwość wykonania dennic kuferkowych w kolorze kabiny samochodu. Dodatkowo cysterny wyposażamy w szafę z aparaturą kontrolno - pomiarową o wydajności pompowania do 60.000l/godz. z elektroniką firm: Proces - Data, Poul Tarp, Ultrakust, Ebner.

 
WAM SIANÓW naczepy cysterny do mleka soków oleju aparatura pomiarowa przyczepy

Aparatury kontrolno-pomiarowe
Oferujemy aparatury kontrolno - pomiarowe do odbioru mleka bezpośrednio od dostawców (wydajność pompowania do 60.000l/godz.) z przepływomierzem magnetyczno - indukcyjnym oraz elektroniką firm: Proces-Data (Dania), Poul Tarp (Dania), Ultrakust (Niemcy), Ebner (Austria). Nasze aparatury posiadają zatwierdzenie typu wydane przez Główny Urząd Miar w Warszawie.

 
WAM SIANÓW naczepy cysterny do mleka soków oleju aparatura pomiarowa przyczepy

Cysterny-naczepy do transportu środków spożywczych
Cysterny - naczepy o dowolnej pojemności przeznaczone są do przewozu płynnych środków spożywczych, montowane na nowoczesnych podwoziach - ramach lub w wykonaniu samonośnym typu "butelka".

Charakterystyka cystern:
- wykonane w całości ze stali kwasoodpornej, rama oraz elementy nośne wykonane ze stali ocynkowanej lub kwasoodpornej, powierzchnia zewnętrzna typu "lustro" lub mazerowana, kształt okrągły, eliptyczny, kuferkowy, izolowane na całej powierzchni (certyfikat ATP), dowolna ilość i pojemność niezależnych komór, dennice wykonane z laminatu poliestrowego w kolorze RAL, wyposażone w układy pompowe, instalację grzewczą, centralny układ mycia komór. Nowatorskim rozwiązaniem jest ekologiczne podgrzewanie ładunku bez dodatkowego spalania paliwa oraz kanały grzejne przystosowane do grzania parą.

 
WAM SIANÓW naczepy cysterny do mleka soków oleju aparatura pomiarowa przyczepy

Cysterny-naczepy do transportu AdBlue
Cysterny - naczepy o dowolnej pojemności przeznaczone do transportu AdBlue, montowane na nowoczesnych podwoziach - ramach lub w wykonaniu samonośnym typu "butelka".

Cysterny wyposażone są w system pomiarowy do AdBlue zgodny z deklaracją zgodności na znak CE wyrobów – jako jedyni w Polsce posiadamy zatwierdzenie typu CE na instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, w tym AdBlue (roztwór mocznika) zgodnych z dyrektywą MID(2004/22/WE).

 
WAM SIANÓW naczepy cysterny do mleka soków oleju aparatura pomiarowa przyczepy

Zbiorniki procesowe i magazynowe
Produkujemy zbiorniki procesowe (z izolacją lub bez) oraz zbiorniki magazynowe (tzw. tankosilosy) o dowolnej pojemności. Parametry techniczne zbiorników dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i wymagań związanych z procesem technologicznym prowadzonym w zakładzie Klienta.

Charakterystyka:
- przeznaczone do mleka, wody, serwatki, czekolady, glukozy, soków, tłuszczów, itp., - wykonane ze stali kwasoodpornej lub innej, o dowolnej pojemności, wyposażone w instalację grzewczą lub chłodzącą, mieszadła, dowolną liczbę przyłączy, czujniki temperatury, czujniki napełnienia, poziomowskazy, wężownice, włazy górne lub boczne, odpowietrzniki, drabinę, pomost obsługowy, instalację mycia w systemie CIP.

Posiadamy uprawnienia do wytwarzania, modernizacji oraz do wykonywania napraw zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących oraz do materiałów ciekłych zapalnych.

 
WAM SIANÓW naczepy cysterny do mleka soków oleju aparatura pomiarowa przyczepy

Kolby pomiarowe
Oferujemy kolby metalowe drugiego rzędu (miarowe) przeznaczone są do sprawdzania instalacji pomiarowych do mleka, paliw silnikowych metodą objętościową. W całości wykonane są ze stali kwasoodpornej. Typ kolb został zatwierdzony przez Główny Urząd Miar.

Produkowane pojemności kolb metalowych II rzędu: 2 dm3, 5 dm3, 10 dm3, 20 dm3, 50 dm3, 100 dm3, 200 dm3, 500 dm3, 1000 dm3, 2000 dm3, 4000 dm3 lub inne, dowolne pojemności na życzenie Klienta.Do każdej kolby dołączamy świadectwo wzorcowania.

Ponadto oferujemy zestawy przewoźne kolb z instalacją napełniania odgórnego lub oddolnego, z możliwością wykonania z certyfikatem ATEX. Kolby metalowe drugiego rzędu o pojemności powyżej 500 dm3, zgodnie z obowiązującymi przepisami, umieszczane są na specjalnych podwoziach transportowych.

Рейтинг@Mail.ru Google+